Om fiskeværet Valvær

© RLA. Foto tatt av Odin Hagevik i 1922. Bildet eies av Bernt Arntsen. (1592).

Eier og redaktør: Johan Martin Mathisen

En helt privat side.

Kontakt: johan.martin@signalbox.no

 

Innledning

© RLA. Kart over fiskeværet Valvær.

Ny side som bare skal gjelder for fiskeværet Valvær og vil bli oppdatert litt etter litt med mange og gode kilder. Siden er en "gratisside" på kun 15 enkeltsider.

Kart over fiskeværet Valvær. Se forsiden av kartet ovenfor. © RLA.

2013 Valvær

Dette er de husene som står igjen i fiskeværet idag (2013).

Uvær og stormskader m.m.

1918

Storflo og skade

Telegram til Helgelands blad 6.6.18.

Verst er gått ut over fiskeværet Valvær, hvor bl.a. 2 pakkehus er nedblåst med større forråd av fiskeredskaper.

En motorbåt med vinterutrustning kom ut over om dagen og fikk vanlig vinterforsyning uttatt, men drev i land, knustes og forsvant helt.

Kilde:Helgelands blad 6.1.18.

1901

Stormflo

Under stormflo 22de januar 1901 blev atter bakmuren løssprængt.

1898

Storm

Under stormen 17de og 18de november 1898 blev moloen endel beskadiget, idet 3 skift fra lavvand og nedover løsnet og blev bragt ut av sit leie, og et par stener ble utblaast.

Moloen hadde ikke lidt noegen skade paa ytre side; men en del av
bryteblokkene var del trukket ut og dels kastes over moloen.

1883

Stormflod

I 1883 meldtes om en stormflod, hvorved 27 baater blev aldeles ødelagt og 5 sterkt beskadiget, mens 6 flatkaier gik paa sjøen.

Annet

1875-952

Poststedet

Naturreservatet

KJØLSØYVÆR OG VALVÆR ER NATURRESERVATER - sammen med det Otervær som ligger under gården Nordnesøy helt sør i Rødøy.

Se en nærmere omtale av dette her

1908 auksjon på Valvær

© RLA. (dok 5732).